Sangya Ke Prakar - Types of Sangya with Hindi Examples(With Pictures)


These are of five (5) types (as those in English)--Sangya Ke Prakar:--
Vyakti vachak sangya - e.g.-- Delhi, Gandhi, Ramayan, Geetanjali, Himalaya, Tajmahal

 Jati vachak sangya - e.g.-- more, pustak, mahila, baalak, baalika


 


Bhav vachak sangya - e.g.-- bachpan, satya, sundarata, namrata


 
Samudaay vachak sangya - e.g.-- sena, sabha, mandali

Dravya vachak sangya - e.g.-- sona, loha, paani